Abstrak


PENENTUAN POLA DIPOLE ANTENA YAGI DENGAN ALAT DIRECTIONAL OF CHARACTERISTIC DIPOLE ANTENNA


Oleh :
NUR JANNAH - -

ABSTRAK PENENTUAN POLA DIPOLE ANTENA YAGI DENGAN ALAT DIRECTIONAL OF CHARACTERISTIC DIPOLE ANTENNA Oleh: NUR JANNAH M. 0203041 Telah dilakukan penelitian menentukan pola dipole antena yagi dengan alat directional of characteristic dipole antenna. Alat ini mempunyai frekuensi 9.40 GHz dengan panjang gelombang 32 mm. Antena yagi berfungsi menerima dan mengumpulkan gelombang elektromagnetik. Pola dipole yang dihasilkan mempunyai sinyal minimum pada sudut 0o dan 180o, dan sinyal maksimum pada sudut 90o dan 270o. Kecepatan gelombang elektromagnetik adalah 3 x 108 m/detik sama seperti kecepatan cahaya. Jenis gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggunakan alat ini adalah gelombang radio. Kata kunci: Pola dipole, antena yagi dan directional of characteristic dipole antenna