Abstrak


Masalah vektor eigen yang dipermutasi dalam aljabar maks-plus


Oleh :
Pius Risha Indracahya - M0108060 - Fak. MIPA