Abstrak


Studi keragaman morfologi beberapa galur padi rawa (Oryza sativa L.)


Oleh :
Febri Ari Marpaung - H0101014 - Fak. Pertanian

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman sifat morfologi pada beberapa galur padi rawa sebelum dilepas ke masyarakat dan untuk mengetahui sifat morfologi yang menonjol pada beberapa galur padi rawa sebelum dilepas ke masyarakat. Penelitian dilaksanakan di desa Kahuman, Polan Harjo, Klaten pada bulan Oktober 2004 sampai Januari 2005 menggunakan RAKL dengan ulangan 4 kali. Sebagai perlakuannya adalah sepuluh galur padi rawa yaitu : galur B9833-KA-14, B9852E-35-KA-66, B5524G-SM-61-2-1, B7003D-MR-24-3-1, B9858D-KA-55, IR61242-3B-B-2, KAL9414F-MR-2-KN-0, KAL9418F-MR-2-KN-0, B10214F-TB-7-2-3, B10216F-TB-6-2-1, dan dua varietas pembanding yaitu Logawa dan Batang Hari. Hasil pengamatan diuji dengan menggunakan metode uji normalitas Anderson Darling, sedangkan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Uji ragam menggunakan statistik parametrik dengan sidik ragam satu arah (one-way annova) dan statistik non parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Uji komparasi mengunakan statistik parametrik dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test) dan statistik non parametrik menggunakan uji Mood Median (Mood Median Test) pada selang kepercayaan 95 % (=5%). Pengamatan morfologi dengan metode diskriptif menggunakan buku panduan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tahun 1981/1982. Hasil penelitian menunjukan dari galur-galur yang diuji sebagian besar mempunyai tinggi tanaman dan panjang daun yang pendek; lebar daun, panjang malai, diameter, dan sudut daun bendera yang sedang; serta jumlah anakan produktif yang banyak. Dari segi morfologi yang diamati secara visual sebagian besar memiliki warna daun dan warna tepi daun hijau; pelepah, leher, telinga, dan lidah daun yang tidak berwarna; permukaan daun yang kasar; warna gabah kuning jerami dan keemasan sampai coklat. Galur-galur yang mempunyai tinggi tanaman yang tinggi, diameter batang yang kecil, dan sudut daun bendera yang sedang (galur KAL9414F-MR-2-KN-0 dan KAL9418F-MR-2-KN-0) mempunyai hasil produksi per petak yang lebih kecil (2,97 kg dan 2,83 kg) daripada galur yang mempunyai tinggi tanaman yang pendek, sudut daun bendera yang tegak, dan diameter batang yang sedang (galur B9852E-35-KA-66, IR61242-3B-B-2, B5524G-SM-61-2-1, B9833-KA-14, B7003D-MR-24-3-1, B10214F-TB-7-2-3, B9858D-KA-55, dan B10216F-TB-6-2-1) dengan hasil panen per petak 10,24 kg, 9,92 kg, 10,06 kg, 10,45 kg, 9,91 kg, 10,16 kg, 10,60 kg, dan 10,15 kg.