Abstrak


Profil kandungan daidzein dan genistein pada tempe gembus selama proses fermentasi


Oleh :
Widiastuti Agustina - M.0300049 - Fak. MIPA

ABSTRAK Telah dilakukan penelitian mengenai profil kandungan daidzein dan genistein pada tempe gembus selama proses fermentasi. Fermentasi dilakukan selama 1, 2, 3 dan 4 hari menggunakan inokulum berupa tepung merek RAPRIMA yang mengandung Rhizopus oligosporus NRRL 2710. Isolasi daidzein dan genistein dilakukan dengan teknik maserasi menggunakan pelarut metanol-air, dilanjutkan dengan ekstraksi cair-cair menggunakan heksana kemudian dengan etil asetat. Hasil identifikasi daidzein dan genistein menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), menunjukkan adanya noda-noda yang mempunyai harga Rf sekitar 0,68 (daidzein ) dan 0,75 (genistein). Hasil identifikasi daidzein dan genistein dengan HPLC menunjukkan adanya puncak-puncak kromatogram yang mempunyai waktu retensi sekitar 3,360 menit (daidzein) dan 5,101 menit (genistein). Hasil analisis kandungan daidzein dan genistein menggunakan HPLC menunjukkan bahwa kadar daidzein dalam tempe gembus lebih tinggi daripada kadar genistein. Kadar daidzein dan genistein tertinggi terdapat dalam tempe gembus hasil fermentasi hari ke-3. Kadar daidzein dalam tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 berturut-turut adalah sebesar 2,222 g/g, 2,497 g/g, 9,868 g/g dan 5,600 g/g. Kadar genistein dalam tempe gembus hasil fermentasi hari ke-1, 2, 3 dan 4 berturut-turut adalah sebesar 1,742 g/g, 1,052 g/g, 3,480 g/g dan 1,662 g/g. Kata kunci : tempe gembus, isoflavon, fermentasi, daidzein, genistein.