Abstrak


Sifat optik kaca borosilika hasil pertukaran ion Na+ dengan ion Ag+


Oleh :
Adi Yuwono - M0200012 - Fak. MIPA

-