Abstrak


Efek Pemberian Labu Kuning (Cucurbita moschata) terhadap Kadar SGPT Mencit (Mus musculus) yang Terpapar Parasetamol


Oleh :
Mathan Amuthan Selvam - G0008505 - Fak. Kedokteran

-