Abstrak


Pemanfaatan Pupuk Kandang dan Cendawan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kunyit (Curcuma Domestica Val.)


Oleh :
Bani Noor Rakhim - H0710018 - Fak. Pertanian

-